• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
     • ZÁMER

      Zámer

      priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej priemyselnej školy, Ul. slovenských partizánov 1132/52, 017 01 Považská Bystrica

      Stredná priemyselná škola, Ul. slovenských partizánov 1132/52, 017 01 Považská Bystrica podľa § 9a, ods.9 zákona č.446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej priemyselnej školy, Ul. slovenských partizánov 1132/52, 017 01 Považská Bystrica.

     • OVS

      Stredná priemyselná škola, Ul. slovenských partizánov 1132/52, 017 01 Považská Bystrica

      v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení

      vyhlasuje

      obchodnú verejnú súťaž č.2/2015(ďalej len súťaž ) podľa ustanovení § 281 a násl. Zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme nehnuteľného majetku.

     • Zámer

      Stredná priemyselná škola, Ul. slovenských partizánov 1132/52, 017 01 Považská Bystrica

      v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení

      vyhlasuje

      obchodnú verejnú súťaž (ďalej len súťaž ) podľa ustanovení § 281 a násl. Zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme nehnuteľného majetku.

     • Zámer

      Zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe SPŠ, Ulica slovenských partizánov1132/52, 017 01 Považská Bystrica

      Stredná priemyselná škola, Ulica slovenských partizánov1132/52, 017 01 Považská Bystrica v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín podľa § 9a, ods.9 zákona NR SR č.446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu majetku.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Streda 20. 3. 2019
  • Fotogaléria

   • Projekt1
   • Workshop Čadca
   • Návšteva v škôlke
   • Zbierka pre útulok HAFKÁČI
   • Vianočná výzdoba tried
   • Mikuláš na SPŠ
   • Zenit 2013
   • Netradičná škola 2013
   • Netradičná škola - Gbeľany