Navigácia

 • Nová webová stránka školy

  NYX.SK Od marca 2014 je v prevádzke NOVÁ STRÁNKA ŠKOLY     www.spspb.sk    

 • Zámer

  Zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe SPŠ, Ulica slovenských partizánov1132/52,               017 01 Považská Bystrica

   

  Stredná priemyselná škola, Ulica slovenských partizánov1132/52, 017 01 Považská Bystrica v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín podľa § 9a, ods.9 zákona NR SR č.446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu majetku.

Novinky

Kontakt

 • STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA POVAŽSKÁ BYSTRICA
  Ulica slovenských partizánov 1132/52
  017 01 Považská Bystrica
 • sekretariát: 042 / 432 12 68
  riaditeľ tel/fax: 042 / 432 30 52

Fotogaléria